Konyadaki Dini Yapılar

  Ali Gav Medresesi ve Türbesi
1    Konya Tarla Mahallesi’nde bulunan Ali Gav Medresesi, Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi, Mahmudiye Medresesi isimleri ile de tanınmaktadır. Medresenin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi, banisi ve mimarı bilinmemektedir. Yapı üslubundan XII.-XIII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Bir Selçuklu eseridir.
 Medrese kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Dikdörtgen planlı tek katlı bir medrese olup, tek veya iki eyvanlı medreseler grubundandır. Konya’daki kapalı medreseler Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 29.09.2014 Yorumlar : (3429)

  Burhaneddin Fakih Türbesi
1    Konya Burhandede Mahallesi’nde bulunan (Fakih Dede) türbesi, mutasavvıf ve bilgin Burhaneddin Fakih Paşa için 2454 yılında yaptırılmıştır. Türbe Karamanoğlu dönemi ile Selçuklu dönemi mimarisinin bir araya getirilmiş örneğidir. Türbe kare planlı olup, gövde sekiz köşelidir. Üzeri tuğladan piramidal bir külahla örtülmüştür. Türbenin üzeri kubbe ile örtülü olup, bunun üzerine silindirik külah oturtulmuştur. Giriş kapısı üzerinde 1454 tarihini içeren nesih yazılı çini mozaiklerle süslü kitabe Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 29.09.2014 Yorumlar : (0)

  Konya Aziz Pavlus Kilisesi
1    Türkçe adı Aziz Pavlus Kilisesi'dir. İtalyan kilisesi olsa da ilk olarak bir Fransız kilisesi olarak açılmıştır. "Bu kilise1910 burada uzun yıllar boyunca çalışmış olan Fransız teknisyen ailelerine dini yardım ve desteği veren Assomptionistes Rahipleri tarafından inşa edilmiştir.
 Kilisenin açılış sebebi bölgedeki Fransız teknisyen ailelerine destek vermek değildir. Kilisenin hemen bir yanındaki Halk Eğitim Merkezi'nin üstündeki ahşap kemere dikkatli bakıldığında bir tarih ve Fra Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 29.09.2014 Yorumlar : (7587)

  Ak Manastır
1    Sille'deki kaya kiliseleri ile aynen Kapadokya'da olduğu gibi bir gurup teşkil etmektedir. Bu kilise manzumesinden en önemlisi ise Eflatun Manastırı veya Ak Manastır diye de bilinen Hagios Khariton Manastırı'dır. Bu manastır gerek Hıristiyan alemi, gerekse İslam alemi ve özellikle Mevlevilik için önem arz etmektedir. Ayrıca bu manastırı konu edinen ve Mevlevileri ilgilendiren iki önemli efsane günümüze kadar gelebilmiş ve Konya'yı ilgilendiren efsaneler arasında yerini kuvvetle almıştır. A Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 02.09.2014 Yorumlar : (0)

  Aya Elena Kilisesi
1    Sille, Konya İli, Selçuk İlçesine bağlı kent merkezine 7 km. uzaklıkta bir yerleşim birimidir. Anadolu uygarlıkları için özel bir anlam taşıyan ve tarihte kültürlerin bir arada yaşadığı ve erken Hıristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olmuştur. İsa’nın doğumundan 327 sene sonra Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, Hac için Kudüs'e giderken Konya'ya uğramış, buradaki ilk Hıristiyanlık çağlarına ait oyma mabetleri görmüş, Hıristiyanlar için Sille'de bir mabet yaptırmaya karar ve Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 02.09.2014 Yorumlar : (0)

  Yeşil Türbe (KUBBE-İ HADRA)
1    Mevlânâ'nın Türbesi külliyenin ilk ve en önemli yapısıdır. Mevlânâ 17. Aralık. 1273 tarihinde vefat edince, babası Sultanü'l-Ulemâ Bahaeddin Veledin baş ucuna defnedildi.
 Mevlânâ'yı sevenlerden Alâmeddin Kayser, Mevlânâ'nın oğlu Sultan Velede müracaat ederek "Mevlânâ'nın üzerine bir türbe yaptırmak istediğini" söyledi. Sultan Veled, babası Mevlânanın kabri üzerine türbe yapımına karşı çıkmadı. Bu fikir Gıyaseddin Keyhüsrev'in kızı ve Müineddin Pervane'nin kızı Gürcü Hatun tarafı Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 01.09.2014 Yorumlar : (1)

  Sultanlar Türbesi
1    Türbe-i Antik-i Sultani (Sultanlar Türbesi) (Alaeddin Türbesi) Türbe Alaeddin Camii’nin, ilk nüvesini teşkil eden kubbeli kısmın kuzey doğusundadır. Selçuk şehirlerinde bu ayarda bundan büyük ve yüksek başka bir piramidal türbe yoktur. Bedeni kırmızımtırak sert Sille ve yer yer Gödene Taşı ile yapılan türbe, her biri dışarıdan genişliği 5.50 metre olan sekiz yüzlüdür. Belli ayrılıkla iki yerinde daha koyu renkli taşlar bir kemer gibi türbeyi sarar. Türbenin kubbesi eskiden tamamen mavi çin Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 01.09.2014 Yorumlar : (0)

  Tavus Baba Türbesi
1    Tavus Baba türbesi Meram’dadır. Mermer kitabede Tavus Mehmet El-hindi yazar. İçinde yatanın kadın mı, erkek mi olduğu asırlardan beri tartışılan bu türbe hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş, yazılar yazılmıştır. Tavus kuşunun güzelliğinden dolayı kadın olması muhtemel olan türbe hakkında iki araştırmacı yazarımızın, Hasan Özönder ve Nezihe Araz’ın görüşlerini aktararak sizin takdirlerinize sunuyoruz. Anadolu Selçukluları’nın ünlü başkenti Konya’nın, birbirinden entere Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 31.08.2014 Yorumlar : (1)

  Âteşbâz-ı Velî Türbesi
1    Ateşbaz-ı Veli, Mevlana' nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin'dir. Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmıştır. Ateşbaz-ı Veli' nin Baha Veled ile birlikte Belh'ten veya Karaman'dan geldiği, dergahta yetiştiği ve yaptığı rivayet edilir. Ateşbaz, ateşle oynayan demektir. Onun Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır. Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır. Ateşbaz Veli ile ilgili pek çok menkıbe anlatılır. Bunlardan birisi şöyledir: Bir gün, de Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 01.09.2014 Yorumlar : (0)

  Gömeç Hatun Türbesi
1    Nalçacı caddesi üzerinde, Konya Büyük Şehir Belediyesinden Kule siteye doğru ilerlerken, yolun sağ tarafında bulunan Musalla mezarlığındadır. Selçuklu türbeleri arasında değişik bir karakteri vardır. Bodrum, sivri kemerli beşik tonozlu bir eyvandan müteşekkildir. Büyük bir kısmı kesme taştan, geri kalan kısmı ise tuğladan örülmüştür. Dış görünüş itibariyle bir kaleyi andırmaktadır. Eyvan kemerlerin içinde mozayiklerle süslenmiştir. Türbenin Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin Kılıç Aslan'ın Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 01.09.2014 Yorumlar : (0)

Sayfalar : 1