Hanlar şehirlerarasında inşa edilen kervanların ve seyahat eden yolcuların konaklamaları için büyük ve ana yollar üzerinde inşa edilen hayır amaçlı yapılardır. Hanlar 10. Yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu Hanedanları tarafından Orta Asya'da yaptırılmaya başlanmıştır. Önceleri Askeri savunma için düşünülmüş, zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları karşılaması için genişletilmiştir. Selçuklu devrinde ticari yolların üzerinde kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları ve ihtiyaçlarını görmeleri için sultan hanı da denilen kervansaraylar yapılmıştır.
 Büyük ticaret yolları üzeride kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşü ile günde dokuz saat, yani 40 kilometre esas tutularak yapılmıştır. Çevrelerindeki yüksek duvarlarla korunan ve barış zamanlarında pazaryeri olarak da iş gören kervansaraylar, savaşta kale olarak da kullanılmıştır. Selçuklu kervansarayları genel olarak üç değişik türde yapılmışlardır. Bunlar, yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı ve her iki türün birleştirilmesinden oluşan karma tiplerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehirlerdeki hanlar ticaret ve konaklamak için yapılmış gelir getirici vakıf yapılarlardır.

Konyadaki Hanlar

  Taşhan (Raziye Hatun Kervansarayı)
3    Konya Kadınhanı ilçesi, Konya-Akşehir yolu üzerindeki han ve kervansarayların sonuncusudur. Anadolu Selçukluları dönemi tarihi eserlerinden kışlık bir kervansaraydır. Roma'yı Çin'ne bağlayan ticaret yolu(İpek Yolu) üzerinde bulunmaktadır. Hicri 620 (Miladi 1223) yılında Selçuklu Sultanlarından Muzafferüddin Mahmut kızı Raziye Sultan tarafından yaptırılmış ve vakfedilmiştir. Oldukça kalın olan duvarları bölgede yaşamış olan Doğu Roma(Bizans) dönemi yapı ve mezar taşlarının devşirilmesi ile Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 19.09.2014 Yorumlar : (1838)

  Ertokuş Han (Gelendost)
3    Isparta-Konya yolu üzerinde, Eğirdir Gölü kıyısında bulunan Ertokuş Kervansarayı restorasyon çalışmalarıyla yenilenmiştir. Selçuklular döneminde inşa edilen Kervansaray, günümüze kadar büyük bölümüyle ayakta kalmayı başarmış ender eserlerden birisi. Kudret Hanı veya Gelendost Hanı olarak da bilinir. Avlu ve kapalı mekandan oluşmuştur. 21x54 metre ölçülerindedir. Dış duvarları kale duvarları gibidir. Kapalı mekan üzeri tonozla örtülüdür. Avlunun yan kemerinde odalar vardır. Kapalı mekan gir Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 19.09.2014 Yorumlar : (0)

  Dokuzun Hanı
3    Konya Selçuklu ilçesinde, Konya-Akşehir karayolunun 24. km.sinde bulunan Dokuzun Hanı’nı kitabesinden öğrenildiğine göre, Emir Hacı İbrahim 1210 yılında Mimar Osman’a yaptırmıştır.
 Uzun yıllar harap bir durumda olan bu hanı Selçuk Üniversitesi adına Prof.Dr. Yılmaz Önge 1990 yılında kazı çalışmalarına başlamış ve çalışmalar 1995 yılında tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. Bu arada avlu ve ona bağlı bölümler ort Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 19.09.2014 Yorumlar : (3510)

  Altınapa Hanı
3    Konya-Beyşehir Karayolunun 13. km.sinde, Başarakavak sapağında, Altınapa Baraj Gölü sahası içerisinde kalan Argıt (Altınapa) Hanı, devletin en yüksek mevkilerine kadar yükselmiş azatlı bir köle olan Şemseddin Altunba (Altınapa) tarafından 1201 yılında yaptırılmıştır. Hanın kitabesi bulunmamaktadır. Ancak, Şemseddin Altunba tarafından yaptırıldığı 1201–1202 tarihli vakfiyeden anlaşılmaktadır. Bu vakfiyede Şemseddin Altunapa’nın Konya Akşehir yolu üzerinde Argıthanı kasabasının olduğu yerde Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 19.09.2014 Yorumlar : (0)

  Zazadin Hanı
3    Konya-Aksaray yolu üzerinde, anayoldan 5 km içeride Tömek köyü yakınlarında bulunan han, Konya şehir merkezinin 22 km kuzeydoğusunda yer alır. Zazadin hanın yapımına vesile olan Sadeddin Köpek’in halk dilinde Zazadin olarak telaffuz edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Zazadin ya da Sadeddin isimleri kullanıldığı gibi Sadeddin Köpek Kervansarayı adı da kullanılmaktadır.
 Karma tip inşa yapısında olan Zazadin hanının kapalı olan bölümü 1236, açık avlulu bölüm ise 1237 yıllarında tamamlan Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 08.09.2014 Yorumlar : (0)

  Horozlu Han
3    Konya-Ankara yolu üzerinde bulunan Horozlu Han’ın kitabesi ve onunla ilgili herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bu bakımdan hanın yapım tarihi kesinlik kazanamamaktadır. Ancak, birçok araştırmacı hanın Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev ve Gzeddin Keykavus döneminde devlet görevinde bulunan Esedüddin Ruzbe tarafından yaptırıldığını ileri sürmektedir. Esedüddin Ruzbel’in 1249 yıllarında öldürüldüğü dikkate alınacak olunursa, hanın XIII. Yüzyılının ortasında yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
Devamını oku...
Yazar : R.BATIRBEK Tarih : 08.09.2014 Yorumlar : (5932)

Sayfalar : 1